Eksterne Links

Relevant information vedrørende lægemidler er tilgængelig på følgende offentlige hjemmesider (myndighedsgodkendt) og klassificeret i henhold til myndighedernes krav.

For yderligere information kan medicinsk sundhedspersonale rette henvendelse til MediLink. Se Kontakt.

DANMARK

Lægemiddelkataloget

www.medicin.dk

NORGE

Felleskatalogen

www.felleskatalogen.no

SVERIGE

Läkemedelsportalen Fass

www.fass.se

ISLAND

Lyfjastofnun

www.serlyfjaskra.is