Eksterne Links

Relevant information vedrørende lægemidler er tilgængelig på følgende offentlige hjemmesider (myndighedsgodkendt) og klassificeret i henhold til myndighedernes krav.

For yderligere information kan medicinsk sundhedspersonale rette henvendelse til MediLink. Se Kontakt.

 

DANMARK

Lægemiddelkataloget

www.medicin.dk

 

NORGE

Felleskatalogen

www.felleskatalogen.no

 

SVERIGE

Läkemedelsportalen Fass

www.fass.se

 

FINLAND

Pharmaca Fennica

www.laaketietokeskus.fi

ISLAND

Lyfjastofnun

www.serlyfjaskra.is